Inwestycje

Rowerzyści nie mogą czuć się bezpiecznie w Gliwicach?

Pogoda nas nie rozpieszcza. Po fali upałów musimy zmierzyć się z nagłymi, bardzo intensywnymi opadami. Jest to utrudnienie nie tylko w czasie samych burz, bo także skutki po deszczu mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. Radna Agnieszka Filipkowska złożyła interpelację, by zapewnić bezpieczeństwo rowerzystom w naszym mieście.

Na Facebookowym profilu Agnieszki Filipkowskiej możemy przeczytać informację, że: W okresie intensywnych burz ⛈🌩 wypłukuje się żwir na ścieżce rowerowej między ul. Zbożową a ul. Pionierów., szczególnie w miejscach nachylenia terenu. Tworzą się w tam w tym momencie nierówne rowy, pomiędzy którymi wystają kamienie. Ta nawierzchnia jest sama w sobie trudna do przejechania a w obecnym stanie technicznym stwarza poważne ryzyko wypadku. Warto podkreślić fakt, iż brak tam jest oświetlenia a owy fragment jest częścią bardzo długiej DDR łączącej centrum miasta z Kąpieliskiem Leśnym. Dlatego dziś złożyłam interpelację w tej sprawie.Gliwicka Rada Rowerowa, czy zgadzają się Państwo z tym, że DDR muszą być bezpieczne?

Czym jest interpelacja? Jest to pismo, które radni mogą kierować do Prezydenta w sprawach dotyczących gminy. Powinna ona zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Wójt, Burmistrz, Prezydent lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. Treść jej oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Mieszkańcy oraz autorka tekstu może więc oczekiwać teraz na reakcję włodarzy miasta.

Drogi rowerowe pełnią ważną funkcję w komunikacji miejskiej. Inżynierowie budownictwa zaznaczają więc, że powinny być one bezpieczne dla ruchu komunikacyjnego i zdrowia użytkowników, komfortowa, trwała, nośna i estetyczna. Każdorazowo nawierzchnia trasy powinna zostać również dostosowana do warunków lokalnych. Nawierzchnie gruntowe mają niższy standard niż nawierzchnie asfaltowe, jednak bywają często używane przy terenach zielonych. Ich zaletą jest dostosowanie do otoczenia naturalnego, jednak wady, jakimi jest mniejsza trwałość i podatność na warunki atmosferyczne, wymagają częstszych zabiegów utrzymaniowych.

Troska Radnej o bezpieczeństwo rowerzystów doczekała się odpowiedzi Gliwickiej Rady Rowerowej, którzy u skomentowali, że dzielnica Kopernika to przykład niewielu w mieście dzielnic, mogącą się pochwalić ciągłą trasą rowerową do centrum. Rada potwierdziła, że znacznym minusem trasy jest odcinek wzdłuż DK88, który jest wysypany żwir. Stan drogi pozostawia jednak wiele do życzenia, co pogarsza każdy opad deszczu. Poinformowali oni również swoich odbiorców o tym, że Interwencji w tej sprawie podjęła się Agnieszka Filipkowska radna Rady Miasta w Gliwicach. Trzymamy kciuki🤞🤞🤞 Udostępnili oni na swoim profilu również treść interpelacji Radnej.

Ada Duda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button