AnalizyBrak kategoriiJawność

„Gliwice 2040”- na jakim etapie są prace związane z powstawaniem strategii rozwoju miasta?

Po prawie roku działań w projekcie „Gliwice 2040” w miniony poniedziałek w gliwickiej Arenie odbyło się uroczyste podsumowanie początkowego etapu prac. Jak podaje magistrat dotychczas w projekcie udział wzięło ponad 100 osób działając w czterech grupach roboczych, ośmiokrotnie spotykając się pod okiem ekspertów z dziedzin społecznych, przestrzennych, środowiskowych oraz gospodarczych. Co z tego wynikło?

W spotkaniu z grupami roboczymi oraz ekspertami w gliwickiej Arenie udział wzięli prezydent Gliwic Adam Neumann oraz jego zastępca Mariusz Śpiewok, który jest odpowiedzialny za nadzór procesu powstawania strategii. Władze miasta podają, że prace nad dokumentem mającym określać dalsze kierunku rozwoju Gliwic są już na ukończeniu. Natomiast znane są już cele strategiczne jakie mają obrać Gliwice w przeciągu najbliższych 20 lat. Skupiają się one wokół idei wyjątkowości Gliwic jako miasta racjonalnie gospodarującego swoimi zasobami, zarazem atrakcyjnego i bliskiego mieszkańcom oraz miasta błękitno-zielonego, zespojonego z otaczającą przyrodą i rzeką, nastawionego na komfort środowiskowy gliwiczan” – możemy przeczytać na oficjalnej stronie miasta.

W skład koordynatorów czterech grup roboczych wchodzą dr Anna Syrek-Kosowska (grupa gospodarcza), prof. nzw dr hab. inż. architekt Maciej Borsa  (grupa przestrzenna), dr Leszek Trząski (grupa środowiskowa), Sylwia Widzisz-Pronobis i Grzegorz Pronobis (grupa społeczna) natomiast ekspertem wiodącym ma być dr Marcin Baron. To właśnie te osoby są odpowiedzialne za przygotowanie szczegółowych celów operacyjnych. Przez wiele miesięcy koordynatorzy, którzy są ekspertami prowadzili spotkania z członkami grup roboczych, do których należą reprezentanci NGOsów, mieszkańcy Gliwic zgłoszeni po otwartym naborze, a także przedstawiciele magistratu oraz jednostek samorządowych. Nie zabrakło również przedstawicieli szkół oraz Rady Miasta i Rad Dzielnic. To właśnie wszystkie te osoby przedstawiły w miniony poniedziałek swoje rekomendacje Prezydentowi Gliwic Adamowi Neumannowi. Zamykamy kolejny etap prac związanych z powstawaniem nowej strategii rozwoju miasta „Gliwice 2040”. Dziękuję Państwu za wielkie zaangażowanie, chęć dzielenia się z nami specjalistyczną wiedzą, swoimi uwagami i spostrzeżeniami. To był pierwszy tak szeroko prowadzony proces partycypacyjny w naszym mieście – tym bardziej doceniam Państwa wkład i czas poświęcony na dyskusje, analizy i opiniowanie materiałów przekazywanych przez ekspertów i zespół operacyjny Urzędu Miejskiego” – mówił otwierając spotkanie Adam Neumann.

Sam panel pozwolił ekspertom koordynującym poszczególne grupy podsumować dotychczasowe działania. Mogli oni zatem wskazać czym powinni kierować się zarządzający Gliwicami podczas konstruowania ostatecznej strategii rozwojowej miasta. W najbliższym czasie natomiast ekspert wiodący dr Marcin Baron ma przy współpracy z zespołem zadaniowym utworzonym w gliwickim magistracie omówić model funkcjonalno-przestrzenny, kluczowe projekty o największym zasięgu, sposób realizacji strategii i monitorowanie jej postępów oraz analizę ryzyka.

Gotowy projekt strategii „Gliwice 2040” zostanie poddany konsultacjom społecznym, a następnie najprawdopodobniej jesienią trafi pod obrady Rady Miasta Gliwice. Droga zatem jest dosyć długa, a ilość osób, które będą mogły wypowiedzieć się na temat swojej wizji strategii miasta jest naprawdę spora. Miejmy nadzieje, że ten balans w postaci różnych środowisk przyniesie efekt w postaci strategii, której cele będą faktycznie wpływały na rozwój Gliwic w przeciągu najbliższych 20 lat.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button