Komisje RMWideo

Komisja przeciwna inicjatywie Młodych Aktywnych

Posiedzenie komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Gliwice z dnia 07.06.2021 r. Komisja rozpatrzyła złożone skargi i petycje.

W pierwszej kolejności komisja zaopiniowała petycję stowarzyszenia Młodzi Aktywni Gliwice w sprawie upamiętnienia gliwickich ofiar nazizmu. Radni zaopiniowali petycję negatywnie. Zgodzili się co do tego, że takie petycje powinny być kierowane bezpośrednio do Prezydenta Miasta Gliwice. Radny Majgier zaznaczył, że według klubu PiS upamiętniona powinna być szersza grupa ofiar II wojny światowej.

Następnie komisja zajęła się skargą mieszkańca na dyrektorów jednostek oświatowych w sprawie braku spełnienia ustawowych wymogów w postaci założenia elektronicznych skrzynek podawczych w platformie ePUAP. Skarga w części została uwzględniona.

Komisja opiniowała także Raport o stanie miasta Gliwice. Raport w głosowaniu radnych otrzymał opinię pozytywną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button