Inwestycje

Miasto rozpoczyna nową inwestycję drogową

Budowa drogi publicznej stanowiącej połączenie ulicy Biegusa w Gliwicach z zachodnią częścią obwodnicy miastato nazwa inwestycji drogowej, dla której wszczęto w kwietniu postępowanie administracyjne.

Chodzi o około 100 metrów drogi, wydłużenie ulicy Biegusa i połączenie jej ze skrzyżowaniem z obwodnicą. Choć skala inwestycji nie jest duża, nowy łącznik może mieć znaczący wpływ na pobliskie osiedla mieszkaniowe.

Planowany łącznik ulicy Biegusa

Oto treść obwieszczenia o zamiarze realizacji inwestycji:

OBWIESZCZENIE
AB.6740.7.1.2021
z 15 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z 23 marca 2021 r. złożony w imieniu:

Gliwic – miasta na prawach powiatu
z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 21 w Gliwicach

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi publicznej stanowiącej połączenie ulicy Biegusa w Gliwicach z zachodnią częścią obwodnicy miasta.

Inwestycją drogową objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek (przed podziałem):
obręb ewidencyjny Sikornik: nr 159/4, nr 159/5, nr 160/4, nr 161,
obręb ewidencyjny Wójtowe Pola: nr 72/1, nr 72/7, nr 73/1, nr 73/6, nr 74/13, nr 74/15, nr 75/13, nr 75/14, nr 75/15, nr 75/16, nr 86/1.

Ze względu na zaistniałą sytuację spowodowaną stanem epidemii, strony mogą zapoznać się z projektem budowlanym po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania z pracownikiem prowadzącym sprawę – Michałem Chmielewskim, pod nr. telefonu 32/239-12-64. Przyjmowanie umówionych telefonicznie klientów odbywa się w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach na wyznaczonym w tym celu stanowisku.
Ewentualne uwagi lub zastrzeżenia należy wnieść na piśmie, powołując się na znak niniejszego obwieszczenia, w terminie 14 dni od dnia publicznego doręczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button