Kultura

Zmarł Adam Zagajewski, pisarz pochodzący z Gliwic

21 marca 2021 roku zmarł w Krakowie Adam Zagajewski – poeta i eseista, który swoje dzieciństwo i młodość spędził w Gliwicach. 

Adam Zagajewski urodził się 21 czerwca 1945 we Lwowie. W tym samym roku, na skutek powojennych zmian granic, rodzina trafiła do Gliwic. Jego ojciec, był jednym z założycieli Politechniki Śląskiej i pionierem polskiej elektroniki. Studenci gliwickiej uczelni zapamiętali Zagajewskiego ze względu na postawę w marcu 1968 r. Na przekór rządowej nagonce wystąpił w obronie strajkujących studentów, co przypłacił utratą stanowiska dziekana Wydziału Automatyki. Adam Zagajewski mieszkał z rodzicami przy ul. Arkońskiej w Gliwicach, jego sąsiadem był Wojciech Pszoniak. W 1963 roku ukończył V Liceum Ogólnokształcące, a po maturze zdecydował się wyjechać do Krakowa, gdzie studiował psychologię i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Związany był z poetyckim ruchem Nowej Fali. Jego debiut – “Komunikat” i późniejsze publikacje doskonale wpisywały się w nurt reprezentowany przez Pokolenie ’68. Były buntowniczymi manifestami przeciwko PRL-owi. W 1974 r. napisał, razem z Julianem Kornhauserem (również pochodzącym z Gliwic), najsłynniejszy zbiór esejów – “Świat nie przedstawiony”. Od 1976 r. utwory Zagajewskiego objęto zakazem druku. Oficjalnie pojawiły się w księgarniach dopiero w latach 90. Jego dzieła krążyły więc w nieoficjalnym obiegu, stając się wzorami dla kolejnych poetyckich pokoleń. Od 1981 roku mieszkał w Paryżu, a po 20 latach wrócił do Polski, mieszkając na stałe w Krakowie. Był członkiem redakcji Zeszytów Literackich. Był laureatem nagrody Vilenica z 1996 i Nagrody Adenauera z 2002. Do sierpnia 2020 był członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Prowadził gościnnie warsztaty poetyckie w Studium Literacko-Artystycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Wykładał w Committee on Social Thought na Uniwersytecie w Chicago oraz jako profesor wizytujący na University of Houston.

Tworzył niemal wyłącznie wiersze białe i wolne. Przy tym definiował poezję jako sztukę przetwarzania i układania wyrażeń myślowych. Uważał, że nie kształtowanie języka, ale sens jest najważniejszą cechą poezji. Dlatego nie ma w poezji Zagajewskiego niemal żadnych asyndetonów, neologizmów czy zniekształceń słownych, natomiast bardzo ważną rolę odgrywa tajemnica wpisana w przeżywanie współczesności. Swoje wspomnienia z młodości w Gliwicach ujął w wielu utworach, ale szczególnie ciekawie opisał je w zbiorze “Dwa miasta”. Opisuje on tam powojenne życie kresowiaków, których los popchnął na Górny Śląsk. 

Źródłó:

https://culture.pl/pl/tworca/adam-zagajewski

https://www.tygodnikpowszechny.pl/sztuczny-zachod-slonca-139602

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button