Inwestycje

Czy ludzie stracą zdrowie przez fabrykę?

Gdy jest gorąco, szukamy ochłody w cieniu drzew, oczywisty jest więc fakt, że likwidacja terenów zielonych i betonowanie wpływanegatywnie na temperaturę powietrza. Czy budowa fabryki akumulatorów zmieni temperaturę w Gliwicach?

Miejska wyspa ciepła to zjawisko, które towarzyszy miejskiej, asfaltowo-betonowej architekturze. Tereny zurbanizowane, wypełnione gęstą zabudową, pozbawione zieleni charakteryzują się wyższą temperaturą zarówno od terenów wiejskich, jak i podmiejskich, gdzie zadrzewienie jest gęstsze. Efekt miejskiej wyspy ciepła wpływa na komfort termiczny mieszkańców, zwłaszcza w okresie upalnej pogody.

Według Bożeny Degórskiej z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania w najbliższym czasie największe zmiany warunków klimatycznych i pogodowych Polski będą obejmowały wzrost temperatury powietrza oraz tzw. ekstremalne zjawiska pogodowe. Rozumie się przez nie zjawiska o zwiększonej uciążliwości i częstotliwości występowania. Według wyników projektu KLIMADA w Polsce zmaleje liczba dni z temperaturą minimalną mniejszą od 0°C, a wrośnie liczba dni bardzo gorących z temperaturą maksymalną wyższą od 25°C, ponadto nastąpi zwiększenie opadów zimowych i zmniejszenie opadów letnich a natężenie i częstość niebezpiecznych zjawisk pogodowych będzie ulegała zwiększaniu.

Badacze w różny sposób systematyzują zagrożenia wynikające z wpływu wysokiej temperatury powietrza na mieszkańców dużych miast (powyżej 100 tys. mieszkańców). Według demograficznego wskaźnika ryzyka termicznego (DWRT) dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców dla 21% Gliwiczan wzrost temperatur będzie stanowił zagrożenie dla zdrowia, natomiast dla aż 12,1% może być to niebezpieczne zarówno dla zdrowia, jak i nawet życia. Badania przeprowadzono 8 lat temu, więc dziś wyniki mogły ulec zmianie.

Miasto jest zbudowane głównie z betonu, kamienia, cegły i asfaltu, a właśnie te materiały kumulują i utrzymują ciepło w odróżnieniu od terenów zielonych, które zdecydowanie lepiej odbijają promieniowanie. Aktualnie zmianom urbanizacyjnym podlegają również tereny, które w niektórych miastach utrzymywano w stanie niezabudowanym jako system wymiany i regeneracji powietrza. Rozrost miast powoduje zanikanie zielonych terenów otwartych, w których znajdują się strefy zasilania korytarzy nawietrzających. To one dawały szansę napływu schłodzonego powietrza w zabudowania miejskie. W związku z tymi wnioskami istnieje poważne zagrożenie, że planowana budowa fabryki akumulatorów w Gliwicach podwyższy temperaturę w mieście.

Facebookowa grupa Ratujmy Lipy udostępniła na swojej stronie następujący cytat:

Do udostępnionego zdjęcia dodali informację: Gliwiczanie sprzed 100 lat rozumieli pewne rzeczy chyba dużo lepiej niż władze Gliwic dziś. Ku przestrodze i napomnieniu – nie niszczmy tego co naprawdę cenne! Podaj dalej 🙂. Oznaczyli również grupy aktywizujące mieszkańców Ratujmy Wilcze Doły i Łabędy nie fabryka.

Myśl rozwinął mieszkaniec Gliwic, Szymon Kozak, który dodał następujące informacje: […] Centrum miasta będzie niczym piekarnik. Przy 51 stopniach w pochmurny dzień, jak było zmierzone, w tym roku, po zabudowie całego zachodu można będzie liczyć na 80 stopni przy gruncie w słoneczny… Nikt nie analizuje studium i tych planów jako całości… Studium już jest tragiczne jezeli chodzi o nawiewanie nagrzanego powietrza znad zabudowy wielkopowierzchniowej… Tylko trzy “kanały” powietrzne nawiewające powietrze do centrum: poludniowy-zachód, zachód i północny-zachód. Ale wszystkie są nic nie warte, bo nie wwiewają świeżego powietrza do samego centrum. A jeszcze planują pozbyć się w planie tego północno-zachodniego…[…]. [pisownia jak w oryginale]

Naukowcy z Concrete Sustainability Hub podkreślają, że wszystkie powierzchnie, w zależności od ilości promieniowania, które pochłaniają lub odbijają, mogą wpływać na temperaturę powietrza w miastach. Na obszarach miejskich około 40 proc. gruntów jest utwardzonych. Według Agencji Ochrony Środowiska, w połączeniu z ciepłem wydzielanym przez silniki pojazdów, utwardzone powierzchnie mogą podnieść temperaturę w miastach nawet o 5,6°C.

O sprawie budowy fabryki pisaliśmy już TUTAJ. Dziś (27.07) ma odbyć się debata dotycząca tematu inwestycji.

Ada Duda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button