Sesja RM

Zapowiedź sesji Rady Miasta Gliwice

Już w czwartek, 18-go lutego o godzinie 15.00 kolejna sesja Rady Miasta Gliwice. Jakie druki uchwał zostały przygotowane, czego możemy się spodziewać? Porządek sesji ma 35 punktów – zapowiada się długie posiedzenie. Wśród zgłoszonych projektów uchwał kilka ciekawych propozycji.

  1. Opinię publiczną z pewnością zainteresuje projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii rozwoju miasta Gliwice do roku 2040 ,,Gliwice 2040”. Pisaliśmy o sprawie tutaj: [Strategia Gliwice 2040 – kto ją przygotuje?].
  2. Radni pochylą też nad propozycją zmian w regulaminie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. Z nieoficjalnych źródeł mamy informację, iż do tej pory zgłoszono w ramach tego mechanizmu około 10 projektów, żaden nie przeszedł jednak “urzędniczego sita”.
  3. Mieszkańcy Zatorza ucieszą się z faktu umieszczenia w porządku sesji punktu dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego Zameczku Leśnego. Oznacza to, że rozpoczyna się proces zmiany miejscowego planu, który dopuszczał w miejscu po Zameczku Leśnym zabudowę mieszkaniową. Więcej o sprawie pisaliśmy tutaj: [Interwencja Rad Dzielnic w sprawie terenu po Zameczku Leśnym].
  4. Czy Franciszek Honiok doczeka się skweru swojego imienia w Gliwicach? O tym radni zdecydują w punkcie 14 sesji. Jest to pomysł dyr. Muzeum w Gliwicach, Grzegorza Krawczyka. Imieniem Honioka miałby zostać nazwany teren pod Radiostacją. Pisaliśmy o sprawie tutaj: [Chcą nadać nazwę skwerowi pod Radiostacją. Komisja Rozwoju i Inwestycji].
  5. Na wniosek potencjalnego kupca Rada Miasta Gliwice zdecyduje o przeznaczeniu na sprzedaż działek inwestycyjnych przy ul. Kujawskiej. (Działka nr 373 obr. Ligota Zabrska, działka nr 374 obr. Ligota Zabrska, działka nr 375 obr. Ligota Zabrska oraz działka nr 376 obr. Ligota Zabrska, położonego na południe od ul. Kujawskiej).
  6. Podczas sesji radni zdecydują o likwidacji niektórych szkół policealnych (do likwidacji przeznaczono Szkołę Policealną nr 1 przy Chorzowskiej 5, Szkołę Policealną nr 5 przy Kozielskiej 1, Szkołę Policealną nr 8 przy ul. Władysława Sikorskiego 132).
  7. Radni pochylą się nad propozycją zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice. W uzasadnieniu uchwały czytamy, iż są to zmiany, które opracowała sama MRMG.
  8. Zmieni się także Statut Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych – o ile tak zdecydują radni.
  9. Radni rozważą wprowadzenie “Gliwickiego programu osłonowego w zakresie udzielenia pomocy osobom, które ponoszą zwiększone koszty ogrzewania lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych”. Z posiedzeń komisji rady wiemy, iż nie ma pełnej zgody wśród radnych, jak ten program powinien wyglądać. Możemy spodziewać się w tym punkcie żywszej dyskusji.
  10. Pewnych kontrowersji możemy się także spodziewać w punkcie 30 sesji. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Gliwice (organ kontrolny) chce rozszerzyć swój plan kontroli na 2021 rok o skontrolowanie działań Urzędu Miejskiego. Ma to związek ze sprawą nieprawidłowości w rozliczaniu dotacji miejskich. Więcej: [Prokuratura i CBA badają sprawę. Chodzi o klub sportowy]. Czy tak się stanie? Przekonamy się już w czwartek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button